Проектний менеджмент

4. Керівництво проектом і методи проектної діяльності

06 декабря 2011

У широкому розумінні керівництво проектом охоплює всі дії від формулювання (від ідентифікації) проектної мети через планування, підготовку ухвалення рішення про здійснення до самої реалізації проектних завдань. У межах великих проектів у національному та у міжнародному плані можуть діяти різні групи фахівців цього напрямку. У разі сумнівів для аналізу проблем може працювати тимчасова аналітична група. На …

Читать далее...

1. 5. Менеджмент у проектах

06 декабря 2011

У Німеччині визначають загальну характеристику проектного менеджменту на основі DIN 69 901  7. За цим стандартом особливість проектного менеджменту порівняно з керівництвом виробничих процесів у фірмах або процесів обслуговування в державних або суспільних підприємствах подає сукупність управлінських завдань, сукупність організаційних дій, методів і засобів спрямованих на досягнення поставленої мети проектної діяльності.   Хоча характеристики проектів …

Читать далее...

4. 3. Методи проектної діяльності

06 декабря 2011

Проектна діяльність потребує специфічних здібностей від членів проектних груп. Кожен спеціаліст повинен володіти певними методами роботи у своїй галузі: —    аналізувати (матеріали, процеси, інформації); —    володіти різними методами діяльності залежно від змісту проекту (засоби зв’язку, координації, поділу); —    домовлятися (співпрацювати з партнерами щодо термінів і варіантів спільних дій, поділу праці); —    протоколювати (процеси, бесіди, результати, …

Читать далее...

Передмова

06 декабря 2011

Практичною базою запропонованих конспектів лекцій і семінарів є участь автора в численних міжнародних проектах. Він багато років працював як керівник, розробляв і виконував проекти, набував практичного досвіду працюючи в Німеччині й у країнах Східної Європи, Середньої Азії, а також протягом останніх роки в Україні. Багато проектів він запроваджував у галузях навчання і підвищення кваліфікації, управління …

Читать далее...

1. 7. Структурування періоду для здійснення проекту

06 декабря 2011

Залежно від того, як підходити до проектного менеджменту, тобто в широкому або у вузькому розумінні слова, може бути створена структура періоду для здійснення проекту. У широкому змісті слова проект починається із визначенням того, що потрібно вирішувати проблему через проект. Ідея про те, що потрібно організувати проект, може стати початком проектних дій. З погляду управлінських заходів …

Читать далее...

2.2. Планування проекту

06 декабря 2011

До планування проекту пропонують ряд послідовних дій. Їхній обсяг залежить від характеру проекту, від періоду часу на реалізацію, від структури і кваліфікації персоналу та від фінансового бюджету проекту. —  Розробка структурного плану проекту. —  Планування послідовності здійснення проектних завдань (або етапів проекту).  —    Планування персоналу. —    Планування реалізації проекту у часі. —    Планування за етапами …

Читать далее...

5. 3. Завдання при закінченні проектної діяльності

06 декабря 2011

Умови для проектної діяльності були створені на певний період часу. Спеціалісти повернуться на своє «постійне» робоче місце у фірмі або залишають фірму, займаючись іншими завданнями. Після припинення проектної діяльності звичайно лишають «чисте місце». Щоб залишити «чисте місце» потрібно вирішувати такі завдання: —     співробітники проектної групи повинні одержати або самостійно знайти нове робоче місце; —     всі …

Читать далее...

1. 6. Технічні й організаційні підходи до проекту

06 декабря 2011

1. 6. 1. Технічні підходи   Вирішення проблем у межах проекту здійснюють, як правило, звичайно в комбінуванні трьох підходів: —    інженерно-технічний або технологічний; —    математичний; —    управлінський.   Досягнення мети проекту залежить від уміння керівництва проекту узгоджувати ці підходи до проектної діяльності ефективно їх сполучаючи.   Під інженерно-технічним підходом розуміють вирішення, у першу чергу, технічних …

Читать далее...

Література

06 декабря 2011

Зайцева О. А., Радугин А. А., Радугин К. А. Рогачева Н. И. Основы менеджмента: Учебное пособие для вузов. — Москва, 199S. Трілленберг В. Менеджмент персоналу — Конспект лекцій і семінарів. -Тернопіль, 2000. Günter Bamberg/Adolf Gerhard Coenenberg. Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre. München, 1974. David I. Cleland, William R. King. Project management handbook/ New York, second edition, 19SS. Ekbert …

Читать далее...

4. 1. Компетентність проектного менеджменту

06 декабря 2011

Залежно від поставлених завдань проектні групи працюють або з керівником або без ієрархії, тобто функції менеджменту розподіляють між кількома або всіма членами групи. При великому обсязі проектних завдань доцільно координувати кілька проектних груп. В умовах особистої комунікації вважають нормальним утворити проектні групи не більше, ніж на 6-8 чоловік. Із застосуванням комп’ютерних мереж особисті контакти перетворилися …

Читать далее...