1. 7. Структурування періоду для здійснення проекту

Залежно від того, як підходити до проектного менеджменту, тобто в широкому або у вузькому розумінні слова, може бути створена структура періоду для здійснення проекту. У широкому змісті слова проект починається із визначенням того, що потрібно вирішувати проблему через проект. Ідея про те, що потрібно організувати проект, може стати початком проектних дій. З погляду управлінських заходів Джон Р. Адамс і Стефан Е. Барндт (США) пропонують структуру на 4 фази у період здійснення проекту з визначеними діями з боку проектного менеджменту.

12

Розробка концепції проекту:

—    обгрунтування необхідності проекту;

—    визначення бажаних результатів;

—    оцінка тих ресурсів, які хоче використати замовник проекту (клієнт);

—    визначення організаторів проекту;

—       визначення основної кількості і структури проектного персоналу.

Планування:

—    визначення організаційних підходів до здійснення проекту;

—    визначення мети, яку треба досягти;

—    розробка плану практичного здійснення проекту;

—    визначення щодо ресурсів;

—    створення проектної групи.

Здійснення проекту, реалізація проектної діяльности:

—   ескіз,   конструкція,   виробництво,   підготовка   будівельного

майданчика, тестування, доставка.

Завершення проекту:

—    підтримка введення проектних продуктів;

—    передача персоналу і матеріальних ресурсів в інші організації;

—    складання повноважень і відповідальності;

—    завершення проекту;

—    винагорода персоналу.

 

 

12 David I. Cleland, William R. King. Project management handbook/ New York, second edition, 1988, p. 210.

У вищеназваних чотирьох фазах здійснення проекту з розробки нового продукту вони пропонують реалізувати такі завдання. 13 Фаза розробки концепції проекту:

—    обгрунтування необхідності;

—    перевірка того, чи можна взагалі реалізувати проект;

—    розгляд альтернатив;

—    розробка ескізу;

—    розробка бюджету і плану витрат;

—    визначення проектної групи. Фаза планування:

—    розробити план здійснення заходів;

—    посібник із розробки аналізів;

—    визначення структурної системи проекту;

—    виробництво і тестування зразків;

—    аналіз результатів;

—    дати дозвіл на виробництво. Фаза здійснення проекту:

—    доставка сировини;

—    будівництво і тестування виробничих машин;

—    розвиток супровідних умов;

—    виробництво продуктів;

—    підтвердження реалізації завдання;

—    у разі необхідності произвести зміни. Фаза завершення проекту:

—    перекваліфікація працюючого персоналу;

—    передача матеріалів;

—    передача відповідальності;

—    звільнення ресурсів;

—    повернення членів проектної групи на колишні робочі місця.

 

За визначенням Х. Керцнера (США) період здійснення проекту можна розділити на такі 5 фаз: 14

13 David I. Cleland, William R. King. Project management handbook/ New York, second edition, 1988, p. 211.

 14 Harold Kerzner. Project management. A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. New York, fifth edition, 1995, p. 89.

 

—     фаза розробки концепції проекту;

—     фаза планування;

—     фаза уточнення і розробки ескізу проекту;

—     фаза реалізації проекту;

—     фаза конвертування до кінця проекту.

 

Залежно від специфіки проекту можна визначити фази реалізації проекту. Проекти відрізняються один від одного. Єдиного зразка для всіх проектів не буває.

← prev content next →