Проектний менеджмент

1. 7. Структурування періоду для здійснення проекту

Залежно від того, як підходити до проектного менеджменту, тобто в широкому або у вузькому розумінні слова, може бути створена структура періоду для здійснення проекту. У широкому змісті слова проект починається із визначенням того, що потрібно вирішувати проблему через проект. Ідея про те, що потрібно організувати проект, може стати початком проектних дій. З погляду управлінських заходів Джон Р. Адамс і Стефан Е. Барндт (США) пропонують структуру на 4 фази у період здійснення проекту з визначеними діями з боку проектного менеджменту.

12

Розробка концепції проекту:

-    обгрунтування необхідності проекту;

-    визначення бажаних результатів;

-    оцінка тих ресурсів, які хоче використати замовник проекту (клієнт);

-    визначення організаторів проекту;

-       визначення основної кількості і структури проектного персоналу.

Планування:

-    визначення організаційних підходів до здійснення проекту;

-    визначення мети, яку треба досягти;

-    розробка плану практичного здійснення проекту;

-    визначення щодо ресурсів;

-    створення проектної групи.

Здійснення проекту, реалізація проектної діяльности:

-   ескіз,   конструкція,   виробництво,   підготовка   будівельного

майданчика, тестування, доставка.

Завершення проекту:

-    підтримка введення проектних продуктів;

-    передача персоналу і матеріальних ресурсів в інші організації;

-    складання повноважень і відповідальності;

-    завершення проекту;

-    винагорода персоналу.

 

 

12 David I. Cleland, William R. King. Project management handbook/ New York, second edition, 1988, p. 210.

У вищеназваних чотирьох фазах здійснення проекту з розробки нового продукту вони пропонують реалізувати такі завдання. 13 Фаза розробки концепції проекту:

-    обгрунтування необхідності;

-    перевірка того, чи можна взагалі реалізувати проект;

-    розгляд альтернатив;

-    розробка ескізу;

-    розробка бюджету і плану витрат;

-    визначення проектної групи. Фаза планування:

-    розробити план здійснення заходів;

-    посібник із розробки аналізів;

-    визначення структурної системи проекту;

-    виробництво і тестування зразків;

-    аналіз результатів;

-    дати дозвіл на виробництво. Фаза здійснення проекту:

-    доставка сировини;

-    будівництво і тестування виробничих машин;

-    розвиток супровідних умов;

-    виробництво продуктів;

-    підтвердження реалізації завдання;

-    у разі необхідності произвести зміни. Фаза завершення проекту:

-    перекваліфікація працюючого персоналу;

-    передача матеріалів;

-    передача відповідальності;

-    звільнення ресурсів;

-    повернення членів проектної групи на колишні робочі місця.

 

За визначенням Х. Керцнера (США) період здійснення проекту можна розділити на такі 5 фаз: 14

13 David I. Cleland, William R. King. Project management handbook/ New York, second edition, 1988, p. 211.

 14 Harold Kerzner. Project management. A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. New York, fifth edition, 1995, p. 89.

 

-     фаза розробки концепції проекту;

-     фаза планування;

-     фаза уточнення і розробки ескізу проекту;

-     фаза реалізації проекту;

-     фаза конвертування до кінця проекту.

 

Залежно від специфіки проекту можна визначити фази реалізації проекту. Проекти відрізняються один від одного. Єдиного зразка для всіх проектів не буває.