Проектний менеджмент

2. Підготовка до початку здійснення проекту 2.1. Ескіз проекту

Для розробки ескізу проекту рекомендують такі дії:

 

1. Визначення вихідного положення:

-    аналіз проблем;

-    які можливі варіанти вирішення проблем;

-    якщо зрозуміло, що рішення проблем реалізується через проект, тобто завдання і мета проекту визначені, тоді варто вибирати вид проекту.

Визначення етапів на здійснення проекту (як правило 4 - 7)
Вибір схеми для організації проектного менеджменту (проектна група зі співробітників фірми або зі спеціалістів поза межами фірми)
Аналіз того, чи можна реалізувати проект (Feasibility study).

Прикладами такого аналізу можуть бути:

-    дослідження і розвиток нових продуктів;

-    нова комбінація технічних компонентів;

-    експорт устаткування у певні країни, що розвиваються;

-      можливість одержання всіх дозволів на будівництво об'єкта, перевірка того, чи дотримано усіх законів у процесі здійснення

проекту;

- чи не завдасть шкоди здійснення проекту навколишньому середовищу;

 

5. Визначення (оцінка) головних показників проекту (реальні можливості і варіанти)

Наприклад:

а) які засоби будуть необхідні              - персонал

-устаткування, інструменти -приміщення;

б)  приблизні витрати (ціна проекту);

в)  ймовірний період здійснення проекту.

 

Коли замовник проекту знає свої фінансові можливості і чітко визначив мету і завдання проекту, ескіз проекту базується на даних

максимально можливих витрат і запланованого максимального періоду

здійснення проекту. Проектний координатор (проектний керівник або

менеджер) може, виходячи з цих даних, запропонувати партнерським

фірмам здійснення проекту або відбір членів групи для роботи.

 

Перед тим, як починати процес планування проекту потрібно визначити структуру проекту (project design).

Визначення структури проекту - це

розробка структурних параметрів проекту

 

 

 

Визначення структури проекту здійснюється через вирішення таких

завдань:

 

1. Визначення виду проекту, наприклад:2.  Визначення типу організації проекту (типу проектного менеджменту):

-    лінійний тип (великі проекти з високим темпом реалізації);

-    матричний тип (великі і комплексні проекти, що потребують знань з різних галузей і відділів фірми або підприємств, коли необхідний середній темп реалізації проекту),

-       функціонально-впливовий тип (здійснення малих проектів із достатнім запасом часу);

-   тип періодичного переходу.

 

3.  Вид обслуговування проекту з боку замовника:

  

 

4. Визначити значення проектного керівника (менеджера):

 

-     характеристика його позиції в ієрархії фірми, підприємства або організації (наприклад: ставлення до головного директора);

-    його завдання;

-    мета, яку він повинен досягти;

-    його повноваження;

-    межа його відповідальності;

-    вимоги до його кваліфікації;

-    урахування можливих проблем у діяльності менеджера:

 

-    опір із боку тих співробітників, що не бажають змінити свого режиму роботи після розгортання проекту;

-    проект потребує нестандартних рішень - можливі помилки при прийнятті рішень;

-    після закінчення проекту часто буває, що менеджер не знає, як продовжувати свою фахову діяльність.

 

5. Визначити приблизну структуру проектної групи.