Новости

Проблеми оподаткування доходів населення: теорія і практика

06 декабря 2011

Финансы · 13.01.2011 11:16 Деструктивні процеси, що сьогодні спостерігаються в усіх сферах суспільного життя абсолютної більшості економік світу, надзвичайно загострили питання про механізми, здатні забезпечити достатні темпи зростання як в окремих країнах, так і глобальній економіці. Це зумовлює особливу увагу до проблем оподаткування, зокрема, доходів населення, де створюється значний потенціал для забезпечення раціональних траєкторій подальшого …

Читать далее...

Налоговые последствия празднования новогодних праздников

06 декабря 2011

Все знают, что Новый Год семейный праздник. Однако каждое серьезное предприятие имеет обязанность организовать новогоднее празднование для своего коллектива. Следовательно, организационный комитет все-таки отважился на организацию праздника: надо купить оптом подарки , заказать зал, накрыть стол. Это все можно заказывать у разных лиц, а можно у одной специализированной организации. Первое с чем столкнется бухгалтер — …

Читать далее...

Загальне уявлення про іноземні інвестиції

06 декабря 2011

Зазвичай під іноземними інвестиціями розуміють матеріальні та нематеріальні цінності, що належать фізичним або юридичним особам однієї держави, але знаходяться на території іншої держави з метою отримання прибутку. Саме слово «інвестиція» (від англ. – investment) означає капіталовкладення1. Іншими словами, мова іде про будь-який вид майнових цінностей, включаючи права на нерухоме та рухоме майно, акції та інші …

Читать далее...

Израильский шекель стремительно начал падать

06 декабря 2011

С начала 2011 года Инфляция в Израиле начала стремительно расти. Если в кризисный период израильский шекель был самой стойкой валютой, то уже с начала 2011 суммарный темп инфляции составил 1.8%, а темп падения курса шекеля за 12 месяцев сложил 4.1%, что значительно превышает рекомендованный коридор министерства финансов. Если не учитывать подорожания овощей и фруктов, индекс …

Читать далее...

Розвиток фінансового ринку в сучасних умовах

06 декабря 2011

Финансы · 13.01.2011 12:02 Фінансовий ринок відіграє дедалі більшу роль у економічних перетвореннях, що відбуваються у світі й кожній країні. Як центр акумуляції й перерозподілу фінансових ресурсів він забезпечує функціонування потужного механізму стимулювання розвитку інвестиційної, виробничої сфер економіки, а також усієї системи суспільно-економічних відносин. В умовах трансформаційних перетворень економіки фінансовий ринок практично набуває рис потужного …

Читать далее...

Как открыть собственный макдональдс.

06 декабря 2011

Корпорация Макдональдс является наибольшей корпорацией быстрого питания в мире. Она насчитывает 31000 ресторанов в 199 странах мира, в которых обслуживается больше 52 миллиона клиентов ежедневно. Макдональдс имеет 3 источника дохода : первый — от ресторанного бизнеса и от организации обслуживания. Второй — инвестиционный, в виде инвестиций в здания под ресторанами. Третий — финансовый, как франчайзер. …

Читать далее...

Головні джерела інвестицій

06 декабря 2011

Для пожвавлення і переходу до зростання економіки потрібно здійснити цикл грошових ін’єкцій, достатніх для поповнення обігових коштів і нормалізації платежів, модернізації і структурної перебудови виробництва та його інфраструктури. Інакше кажучи, якщо гроші є повітрям економіки, останній має зробити поштовх у вигляді пускових інвестицій. Всього, за розрахунками Міністерства економіки, для структурної перебудови економіки потрібно близько $200 …

Читать далее...

Правовий статус та захист міжнародних інвестицій

06 декабря 2011

З точки зору міжнародного інвестиційного права першочергове значення у правовому регулюванні іноземних капіталовкладень має процедура допуску іноземних інвестицій. Це пояснюється тим, що саме у ході процедури допуску закладаються правові основи успішної діяльності у здійсненні іноземного інвестиційного проекту в умовах іноземної держави. Як відомо, сутність правовідносин у сфері іноземних інвестицій полягає у створенні умов та гарантій …

Читать далее...

Проблеми регулювання ф’ючерсних контрактів та шляхи їх вирішення

06 декабря 2011

В результаті аналізу законодавчої бази – прийнятих та діючих в Україні законодавчих актів щодо біржової торгівлі, зокрема, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок” встановлено, що має місце невідповідність окремих законодавчих положень економічній природі фінансових інструментів на біржовому ринку, до яких відноситься і ф’ючерсний контракт. Більш того в …

Читать далее...

Как не остаться на бобах, получив сертификат?

12 октября 2011

В современной российской действительности невозможно вести какой-либо бизнес, не столкнувшись с необходимостью сертификации продукции, товара либо услуги. Сертификат ГОСТ Р необходим практически любому товару на территории РФ, иначе он не сможет попасть ни в розничную торговлю, ни пройти таможенный контроль. В тех же случаях, когда сертификат качества не требуется, все равно надо оформлять отказное письмо …

Читать далее...