Новости

Корректная регистрация ОАО

06 декабря 2011

Для того, чтобы Ваше ОАО работало в благоприятном для Вас режиме и не вызывало сомнений у мнительных органов контроля и власти, займитесь им вплотную. В первую очередь, учтите, что регистрации ОАО зависит целиком и полностью от Вас. Поэтому стоит приложить максимум усилий для того, мероприятие удалось в соответствии с правилами. Лучший вариант, для того, чтобы …

Читать далее...

Історичні аспекти становлення медичного страхування в Україні

06 декабря 2011

Виникнення страхової медицини в Україні сягає середини ХІХ сторіччя і проглядається через призму тодішнього державного устрою країни, коли в царській Росії 26 серпня 1866 р. в зв’язку з настанням епідемії холери було прийнято тимчасове положення, згідно з яким власники фабрик і заводів зобов’язувались організувати для своїх робітників лікарні. Це і поклало початок формуванню так званої …

Читать далее...

Сутність та організація пенсійного страхування

06 декабря 2011

Реформування системи пенсійного страхування в Україні вносить багато нового та цікавого в сферу законодавчо-правового забезпечення. Тобто, відбувається формування нової національної система пенсійного захисту, яка законодавчо закріплена в Конституції, що є Основним законом України. Ст. 46 Конституції України визначає права громадян на соціальний захист, який включає право на забезпечення їх у випадку втрати годувальника чи працездатності …

Читать далее...

Створення інноваційних фондів, сприяння створенню та діяльності комерційних інноваційних банків

06 декабря 2011

З метою державного стимулювання якомога ширшого використання прибутків і резервних коштів виробничої сфери для прискорення інноваційних процесів необхідно: • відновити і вдосконалити систему інноваційних фондів (галузевих, регіональних та інших), а також практику їх поповнення за рахунок відрахувань від прибутку підприємств; • запровадити систему стимулювання залучення до таких фондів українських і зарубіжних виробничих підприємств та приватних …

Читать далее...

Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави

06 декабря 2011

Финансы · 14.01.2011 12:13 Досліджуючи фінансову систему та з’ясовуючи її важливість у соціально-економічному розвитку країни, необхідно підкреслити значущість її основної складової — бюджетної системи. Саме вона визначає ритм функціонування фінансів як кровоносної системи держави, забезпечує цільовий характер використання фінансових ресурсів, реалізацію пріоритетів соціально-економічного розвитку. Еволюція бюджетної системи держави, формування її інститутів, механізмів функціонування об’єктивно-історично пов’язані …

Читать далее...

Что такое форекс клуб?

06 декабря 2011

Ежемесячная статистика форекс онлайн показывает, что работа с форекс клуб очень прибыльна и эффективна. Форекс клуб является одной из самых процветающих компании мирового масштаба по числу успешных трейдеров и числу прибыльных сделок. Форекс клуб предлагает самые передовые условия торговли форекс онлайн: положительные свопы и наличие низких прейдов. Совершенно точнофорекс бесплатно проконсультирует каждого начинающего трейдера. Во …

Читать далее...

Роль государства в ликвидации фирм

06 декабря 2011

Иногда финансово-экономические проблемы предприятия заводят их руководителей в тупик и ставят перед необходимостью ликвидации их организации. Конечно, ликвидация предприятия – это один из самых долгих и неприятных способов решения экономических проблем. Во время своего существования предприятием заключается масса договоров с различными инстанциями и кредиторами. Проще говоря, во время своей работы у фирмы появляется задолженность перед …

Читать далее...

Економічна сутність оподаткування підприємництва

06 декабря 2011

Основою господарської діяльності підприємства є фінансова стратегія, яка передбачає формування і ефективне використання фінансових та інших видів ресурсів. Важливість фінансової стратегії полягає в тому, що саме у фінансах йде відображення всіх видів діяльності підприємства, і виникає балансування функціональних цілей. По окремих напрямках фінансової діяльності підприємства формується фінансова політика, що є складовою формування фінансової стратегії. Фінансова …

Читать далее...

Аналіз та оцінювання ризику

06 декабря 2011

Поняття ризику в господарській діяльності існувало здавна й було пов’язане з невизначеністю в майбутньому внаслідок певних дій або рішень. Загалом, уся життєдіяльність людини схильна до сукупності випадковостей, а отже, і ризиків. Поняття ризику багатогранне. Воно відображає непевність у майбутньому результаті, пов’язану з можливими втратами того, хто приймає рішення. Поняття “інвестиційний ризик” більш вузьке. Інвестування не …

Читать далее...

Зарубіжний досвід організації систем регулювання й нагляду за діяльністю фінансових установ

06 декабря 2011

Протягом останніх років фінансовий сектор багатьох країн зазнав значних трансформацій, що вплинуло на діяльність регуляторів. Для забезпечення ефективності функціонування фінансового сектору в умовах формування нової фінансової архітектури необхідно вивчити зарубіжний досвід організації систем регулювання та нагляду за діяльністю фінансових установ1. Проблеми розбудови фінансового сектору й діяльності наглядових органів стали об’єктом дослідження багатьох українських науковців, серед …

Читать далее...