Проектний менеджмент

1. Проекти в сучасній економіці та їх організаційна структура 1.1. Проекти історичні та сучасні

Розвиток цивілізації неможливо уявити без успішної реалізації певних проектів. Від багатьох історичних проектів залишилися лише імена їх авторів і творців та згадки у підручниках з історії. Про більшість історичних проектів нині забули (чудесні архітектурні творіння Антики -чуда світу). Інші проекти стали культурною цінністю світового співтовариства і внесені в спеціальний список ЮНЕСКО. А деякі результати проектів XIX ст. ми використовуємо ще й сьогодні. Наприклад, щоб дізнатися, хто побудував перший локомотив в Англії, потрібно подивитися в енциклопедію. У XIX ст. будівництво кожної приватної залізниці вимагало унікального проекту. Усі проекти приватних залізниць відрізнялися один від одного. У 1846 р. в Англії існувало 200 різноманітних залізничних товариств. Основні форми проектної організації були обгрунтовані в той час у США в зв'язку з будівництвом трансконтинентальних залізниць.1 За останніх 100 років проекти і проектний менеджмент стали складовою частиною суспільного прогресу. Проекти мали різноманітний вплив на життя людей. Одні страждали (від наслідків військових походів), інші - були задоволені (досягнутими результатами та винагородами за успішну реалізацію проекту), а хтось не помітив їх зовсім (проекти часто впливали тільки на певне коло людей).

 

Деякі історичні проекти:

Будівельні проекти:                         

  - Ноїв ковчег;

-    Піраміди у Єгипті та Мексиці;

-    Велика Китайська стіна;

-   історичні замки дворянства. Військові проекти:                    

 - війни старого Риму;

-   походи хрестоносців.

 

Технічні проекти:                               

- прокладання залізниці в Америці;

-    спорудження Ейфелевої вежі в Парижі;

-    будівництво мостів через великі ріки.

1. W.Rippe. Betriebswirtschaftslehre. Organisation und Personalwesen. Düsseldorf, 1971. - S. 6.

Нині, залежно від мети, фінансування, обсягу, національного і міжнародного значення, проекти можна поділити на чотири групи, як показано у таблиці 1.

Таблиця 1

Групування проектів

Група проектів Приклади
Особисті Навчання і підвищення кваліфікації Народження дитини Спорудження власного будинку
Державні Переведення столиці з Бонна у Берлін (у Німеччині) Консультативна і фінансова допомога молодим підприємцям (у Німеччині)
ПідприємницькіВеликі МаліСтворення нового продукту Об'єднання двох фірм Введення нової технології

Участь у ярмарках Збори персоналу Презентація продукту
Міжнародні Програма Tacis і Phare Європейського Союзу для країн Східної Європи, у т. ч. TEMPUS - для співробітництва між вищими навчальними закладами країн ЄС і держав Східної Європи

Сучасні методи проектного менеджменту були розроблені в 70-ті рр. Сучасні методи мережевого планування проектів дістали розвиток через військові проекти департаментів оборони США. Нині колишні військові методи проектного менеджменту широко застосовують у цивільних галузях економіки і в громадських організаціях усіх країн світу.

Багато міжнародних проектів щодо підтримки держав Східної Європи в зв'язку з переходом на ринкові механізми суспільного розвитку почалися в 1991 р. За перші чотири роки дії програми ТасІБ Європейської Спілки з 1991 до 1994 рр. було організовано більше, ніж 2000 проектів на 1 млн. 870 тис. ЕКЮ.