Пенсия

December 26 2010

Методичні прийоми контролю в Пенсійному фонді

Найважливішими суб’єктами пенсійної системи Пенсійного фонду України є страхувальники та одержувачі пенсійних виплат, оскільки між ними функціонує прямий взаємозв’язок, сутність якого полягає в тому, що від правильності та своєчасності нарахування й сплати страхових внесків залежить забезпечення належного рівня виплати пенсій.
December 25 2010

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення обліку і контролю у Пенсійному фонді

Підґрунтям для визначення основних організаційних аспектів ведення обліку і контролю у будь-якій країні є документи нормативно-правового характеру, де закріплені відповідні норми права. Формами закріплення норм права є нормативно-правовий акт та правовий договір. При цьому, на шляху міжнародної інтеграції України, основним джерелом закріплення правових основ співробітництва є міжнародний договір.
December 25 2010

Пенсійні фонди та їх організаційно-економічна характеристика

З набуттям Україною незалежності, відбувається і формування власного нормативно-законодавчого поля. Значна увага в даний період приділяється побудові власної національної пенсійної системи. 21 грудня 1990 року було створено Українське республіканське відділення Пенсійного фонду (Додаток В).