Инвестиции

Как открыть собственный макдональдс.
August 14 2014

Как открыть собственный макдональдс.

Корпорация Макдональдс является наибольшей корпорацией быстрого питания в мире. Она насчитывает 31000 ресторанов в 199 странах мира, в которых обслуживается больше 52 миллиона клиентов ежедневно.
Интеллектуальное управление: актуальность автоматизированных систем
August 14 2014

Интеллектуальное управление: актуальность автоматизированных систем

Современная система товарооборота диктует свои правила, да и потребители стали более искушенными и требовательными. С одной стороны практика с самообслуживанием облегчила работу продавцам и консультантам.
June 13 2011

Головні джерела інвестицій

Для пожвавлення і переходу до зростання економіки потрібно здійснити цикл грошових ін'єкцій, достатніх для поповнення обігових коштів і нормалізації платежів, модернізації і структурної перебудови виробництва та його інфраструктури. Інакше кажучи, якщо гроші є повітрям економіки, останній має зробити поштовх у вигляді пускових інвестицій.
June 13 2011

Класифікація інвестицій

- це використання капіталу для придбання облігацій, акцій, інших цінних паперів, що випускаються державою або підприємствами. В умовах ринкової економіки найбільш поширеним видом фінансових інвестицій є купівля акцій з метою одержання доходу у вигляді дивідендів, хоча також використовується інвестування у спеціальні цільові банківські вклади, депозити та ін.
March 17 2011

Правовий статус та захист міжнародних інвестицій

З точки зору міжнародного інвестиційного права першочергове значення у правовому регулюванні іноземних капіталовкладень має процедура допуску іноземних інвестицій. Це пояснюється тим, що саме у ході процедури допуску закладаються правові основи успішної діяльності у здійсненні іноземного інвестиційного проекту в умовах іноземної держави.
March 17 2011

Загальне уявлення про іноземні інвестиції

Зазвичай під іноземними інвестиціями розуміють матеріальні та нематеріальні цінності, що належать фізичним або юридичним особам однієї держави, але знаходяться на території іншої держави з метою отримання прибутку. Саме слово «інвестиція» (від англ. – investment) означає капіталовкладення1. Іншими словами, мова іде про будь-який вид майнових цінностей, включаючи права на нерухоме та рухоме майно, акції та інші форми участі у компаніях, права на інтелектуальну власність та концесійні права, зокрема, права на розвідку та використання природних ресурсів.
December 24 2010

Аналіз та оцінювання ризику

Поняття ризику в господарській діяльності існувало здавна й було пов’язане з невизначеністю в майбутньому внаслідок певних дій або рішень. Загалом, уся життєдіяльність людини схильна до сукупності випадковостей, а отже, і ризиків. Поняття ризику багатогранне. Воно відображає непевність у майбутньому результаті, пов'язану з можливими втратами того, хто приймає рішення. Поняття “інвестиційний ризик” більш вузьке.