Проблеми регулювання ф’ючерсних контрактів та шляхи їх вирішення

В результаті аналізу законодавчої бази – прийнятих та діючих в Україні законодавчих актів щодо біржової торгівлі, зокрема, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок” встановлено, що має місце невідповідність окремих законодавчих положень економічній природі фінансових інструментів на біржовому ринку, до яких відноситься і ф’ючерсний контракт. Більш того в Україні відсутнє спеціальне законодавство щодо регулювання їх обігу. Наявні нормативні акти стосуються переважно спотового ринку – діюче законодавство лише містить визначення окремих термінів із сфери понятійного апарату функціонування деривативів, зокрема форвардної та ф’ючерсної торгівлі, які до того ж не позбавлені протиріч.

Відсутність чітких правових норм, які регламентують ринок форвардів та ф’ючерсів, призводить до нерозвиненості його інфраструктури та стагнації цього ринку.

Удосконалення вітчизняного законодавства повинне бути спрямоване на впорядкування й надання терміновим угодам чіткого правового статусу.