Новости

January 8 2011

Проблеми забезпечення ліквідності банків на основі використання механізмів рефінансування

Однією з головних функцій центральних банків є формування пропозиції грошей в економіці. З точки зору сучасної економічної теорії таку пропозицію забезпечують три основних канали — валютний, купівля цінних паперів державного боргу та рефінансування центральним банком банківських установ. Однак на практиці цей процес набуває специфічних ознак. До останнього часу монетарна політика Національного банку України (НБУ) у зв'язку зі значними обсягами припливу іноземного капіталу та прив'язкою курсу гривні до долара США майже повністю була підпорядкована валютній політиці, а тому інструмента надання банкам ліквідності були розвинені дуже слабо. Валютний канал розглядався як практична реалізація валютно-курсової політики центрального банку, купівля цінних паперів державного боргу—як покриття дефіциту бюджету і лише канал рефінансування — як забезпечення ліквідності (а інколи і платоспроможності) банківських установ.
January 8 2011

Трансформаційні процеси на світових ринках цінних паперів

Сучасні ринки цінних паперів є складною динамічною системою, яка постійно зазнає змін і трансформацій. Із кінця XX сторіччя на цих ринках спостерігаються численні інновації, спричинені інституційними трансформаціями як на міжнародному рівні, так і в окремих країнах, що й визначає актуальність дослідження. До того ж, як слушно зауважує І.О. Лютий, інтеграція фінансового ринку, фінансової системи України в міжнародну фінансову систему визначається адекватністю національних фінансових інститутів та механізмів їх взаємодії світовим стандартам і тенденціям розвитку.
January 7 2011

Концептуальні засади випуску й обігу державних пенсійних облігацій

Розв'язання проблем соціально-економічного розвитку й фінансування програм державного будівництва шляхом випуску й розміщення державних боргових цінних паперів має багатовікову історію.
January 3 2011

Выгодно покупаем и продаём в интернете.

В последнее время наметилась тенденция, когда клиенты приходят в обычный магазин лишь для того, чтобы ознакомиться с товаром и потом купить его по более низкой цене в on-line магазине. Кроме того, сейчас доступно много приложений для смартфонов, с помощью которых можно сфотографировав штрих-код на пачке какого-либо товара в магазине, ознакомиться с ценамиу конкурентов, и определиться, где покупать.
January 2 2011

Выбираем матрас для ребенка

По словарю "ортопедический" означает "лечащий недостатки и деформации тела ". Естественно, сам по себетолько матрас вряд ли может вылечить какое-либо заболевание, и матрас нужноподбирать по рекомендации врача. Но сделать профилактику многих болезней хребта правильный матрас может весьма удачно.
January 1 2011

Як захистити свою покупку в e-магазині

Немало тих, хто має підключення до Інтернету, останніми днями купують потрібні речі винятково у всесвітній мережі. Це й не дивно, адже саме там, не відриваючись від домашніх справ, кожен бажаючий може вибрати та замовити практично все — від їжі до наймоднішої побутової техніки. Тим паче, що в Інтернеті товари трапляються дешевші, ніж у звичайних магазинах. Що ж таке в дійсності інтернет-магазин? Ви заходите на сайт продавця, знаходите необхідний вам товар, потім обираєте спосіб доставки й оплати. Привезти предмети можуть кур'єр магазину, кур'єрські служби, поштою чи залізницею.
January 1 2011

Модернізація системи господарського контролю в Україні

Формування в Україні ринкових відносин та адекватних їм принципів управління, розвиток різноманітних форм власності зумовлює необхідність нового усвідомлення поняття "господарський контроль", а також переосмислення форм його реалізації в сучасних умовах.
December 31 2010

Фінансовий потенціал підприємств машинобудівної галузі

Фінансовий потенціал є складним, багатоаспектним поняттям, що охоплює фінансову сферу діяльності підприємства, та залежить від сукупності факторів, які справляють постійний вплив, визначаючи його рівень і потенційні можливості розвитку. Фінансовий потенціал підприємства характеризує фінансові можливості його розвитку, й передусім за рахунок власних коштів (чистого прибутку).
December 29 2010

Нормативно-правове забезпечення корпоративного управління: проблеми залучення інвестицій на вітчизня

Проблема ефективного регулювання корпоративних відносин в Україні набула актуальності ще в 1990-ті роки, коли після розвалу командно-адміністративної системи з'явилися перші акціонерні товариства (AT). Серед цілої низки проблем, пов'язаних із їх функціонуванням, особливо яскраво постало питання щодо захисту прав акціонерів (зокрема міноритарних) та підвищення прозорості розкриття інформації в AT.
December 28 2010

Сутність і різновиди фінансових криз

Для визначення періодичності настання криз доцільно вживати таке поняття, як "кризове вікно", або якась кількість періодів до і після кризової дати. Для діагностики кризових явищ не менш важливо використовувати таку ознаку, як глибина фінансової кризи, що може бути охарактеризована певними показниками та їх пороговими значеннями.