Новости

January 28 2011

Хороший тамада - весёлая свадьба!

Свадьба - событие особой важности, и жениху и невесте очень хочется организовать его так, чтоб оно запомнилось и им, и гостям. А залогом успешного мероприятия всегда является веселая и дружественная атмосфера, которая во многом зависит от того, как проходит праздник. Во многих случаях празднику помогает тамада - человек, способный развеселить любых гостей и превратить любое событие в забавное приключение.
January 26 2011

Товароведение. Технологія продажу

Кожен товар має свої властивості та якості за рахунок розкриття яких перед покупцем досягається успішний продаж товару. Розглянемо які ж аспекти можливо доводити покупцеві для стимулювання його до придбання тільки вашого товару на прикладі металопластикових вікон.
January 25 2011

Стандартный дизайн загородного дома

Загородный дом можно оформить так, как вам захочется, для этого есть больший выбор различных дизайнерских стилей. Более того, в каждой комнате можно использовать разные стили, главное согласовать их с функциональностью и общей концептуальной идеей вашего интерьера. Но начинать надо не с этого, а с покупки участка под застройку.
January 14 2011

Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави

Досліджуючи фінансову систему та з'ясовуючи її важливість у соціально-економічному розвитку країни, необхідно підкреслити значущість її основної складової — бюджетної системи. Саме вона визначає ритм функціонування фінансів як кровоносної системи держави, забезпечує цільовий характер використання фінансових ресурсів, реалізацію пріоритетів соціально-економічного розвитку. Еволюція бюджетної системи держави, формування її інститутів, механізмів функціонування об'єктивно-історично пов'язані з розвитком ринкової економіки й демократизацією суспільства.
January 13 2011

Розвиток фінансового ринку в сучасних умовах

Фінансовий ринок відіграє дедалі більшу роль у економічних перетвореннях, що відбуваються у світі й кожній країні. Як центр акумуляції й перерозподілу фінансових ресурсів він забезпечує функціонування потужного механізму стимулювання розвитку інвестиційної, виробничої сфер економіки, а також усієї системи суспільно-економічних відносин. В умовах трансформаційних перетворень економіки фінансовий ринок практично набуває рис потужного джерела інвестиційних ресурсів, забезпечуючи ефективне акумулювання коштів та економічно доцільне задоволення інвестиційного попиту економічних агентів на ресурси як коротко-, так і довгострокового характеру.
January 13 2011

Проблеми оподаткування доходів населення: теорія і практика

Деструктивні процеси, що сьогодні спостерігаються в усіх сферах суспільного життя абсолютної більшості економік світу, надзвичайно загострили питання про механізми, здатні забезпечити достатні темпи зростання як в окремих країнах, так і глобальній економіці. Це зумовлює особливу увагу до проблем оподаткування, зокрема, доходів населення, де створюється значний потенціал для забезпечення раціональних траєкторій подальшого суспільного прогресу.
January 12 2011

МОУ борется с исполнителями работ под заказ

Рейтинг по всем специальностям : на первом месте - Киевский политехнический институт; 2-е место - Киевский универ Шевченко; на третьем - Киевский универ Гетьмана; на 4-м - 2 вуза:Национальный университет "Киево-Могилянская академия" и Национальный университет "Львовская политехника". На 5-м - 2 вуза:Донецкий национальный технический университет и Киевский национальный университет строительства и архитектуры.
January 12 2011

Сучасні тенденції фінансового забезпечення природоохоронної діяльності в Україні

Успішне вирішення завдань державної екологічної політики безпосередньо залежить від ефективності мобілізації фінансових ресурсів на природоохоронні цілі, від дієвості існуючих форм і методів організації фінансів природокористування. З огляду на показові офіційні дані, за якими нині близько 15 % території України з населенням понад 10 млн перебуває у критичному екологічному стані, а також зважаючи на те, що Україна, підтверджуючи з року в рік свій давній міжнародний статус зони екологічного лиха, має найвищий у Європі рівень розораності земель, споживання водних ресурсів, вирубування лісів й значне — у кілька разів — перевищення антропогенного й техногенного навантаження на навколишнє природне середовище порівняно з відповідними показниками у розвинутих країнах світу1 (котре, до речі, продовжує зростати), доцільно задатись питанням стосовно екологічної конструктивності вітчизняного механізму екологічного регулювання, зокрема його складової — фінансового забезпечення природоохоронних заходів.
January 12 2011

Державний фінансовий контроль: проблеми ідентифікації й визначення системи

Протягом дев'яти років нового століття в Україні захищено десятки дисертацій і тисячі магістерських робіт із питань фінансового контролю. Практично в кожній із них знаходимо різні трактування поняття "державний фінансовий контроль" (скорочено ДФК) і пропозиції щодо його розвитку. На жаль, ця дискусія не наблизила нас до розробки єдиної концепції системи ДФК, тому до парламенту вносяться все нові законопроекти, прийняття яких тільки додає алогічності нестійкій вітчизняній системі державного фінансового контролю.