Новости

April 7 2011

Идеальная покупка - паровой дорожный утюг

Как и множество других видов бытовой техники, паровой утюг предназначается не только для того, чтобы сделать проще жизнь человека, но и сделать ее более приятной. Поскольку принцип действия этого утюга базируется на применении пара, что дает возможность великолепно выгладить любую ткань. возникли на российском рынке приблизительно в 90х годах прошлого столетия, и с той поры с каждым годом все более и более востребованы.
April 1 2011

Что такое форекс клуб?

Ежемесячная статистика форекс онлайн показывает, что работа с очень прибыльна и эффективна. Форекс клуб является одной из самых процветающих компании мирового масштаба по числу успешных трейдеров и числу прибыльных сделок.
March 17 2011

Економічна сутність оподаткування підприємництва

Основою господарської діяльності підприємства є фінансова стратегія, яка передбачає формування і ефективне використання фінансових та інших видів ресурсів. Важливість фінансової стратегії полягає в тому, що саме у фінансах йде відображення всіх видів діяльності підприємства, і виникає балансування функціональних цілей.
March 17 2011

Історичні аспекти становлення медичного страхування в Україні

Виникнення страхової медицини в Україні сягає середини ХІХ сторіччя і проглядається через призму тодішнього державного устрою країни, коли в царській Росії 26 серпня 1866 р. в зв’язку з настанням епідемії холери було прийнято тимчасове положення, згідно з яким власники фабрик і заводів зобов’язувались організувати для своїх робітників лікарні.
March 17 2011

Правовий статус та захист міжнародних інвестицій

З точки зору міжнародного інвестиційного права першочергове значення у правовому регулюванні іноземних капіталовкладень має процедура допуску іноземних інвестицій. Це пояснюється тим, що саме у ході процедури допуску закладаються правові основи успішної діяльності у здійсненні іноземного інвестиційного проекту в умовах іноземної держави.
March 17 2011

Загальне уявлення про іноземні інвестиції

Зазвичай під іноземними інвестиціями розуміють матеріальні та нематеріальні цінності, що належать фізичним або юридичним особам однієї держави, але знаходяться на території іншої держави з метою отримання прибутку. Саме слово «інвестиція» (від англ. – investment) означає капіталовкладення1. Іншими словами, мова іде про будь-який вид майнових цінностей, включаючи права на нерухоме та рухоме майно, акції та інші форми участі у компаніях, права на інтелектуальну власність та концесійні права, зокрема, права на розвідку та використання природних ресурсів.
March 16 2011

Тердери в Україні

Чи мають тендери майбутнє? Так, якщо головним їх організатором буде держава. Зокрема при належному формуванні процедури тендерних торгів, це дозволить вірно знаходити оптимальне рішення при різного роду непорозуміннях між учасниками тендерів. Інформування про тендер буде щоразу збільшуватися і з часом може вийти за рамки монополії, що дасть змогу залучати більше інвестицій, в тому числі і іноземних. Доцільно до тендерних процесів залучати і представників громадських організацій.
March 16 2011

Пластиковые окна

Металлопластиковые окна с каждым разом приобретают гораздо больше популярности, благодаря ряду своих неоспоримых достоинств. Сегодня купить окна не составит большой проблемы, но, требует некоторых знаний. Эти окна считаются в большинстве случаев дешевыми, отлично защищают комнату от проникновения пыли или грязи со двора, и обеспечивают хорошей шумоизоляцию.
March 10 2011

Норвежский промышленный центр – Осло.

На сегодняшний день Осло является столицей Норвегии и главным транспортно-промышленным центром страны. Поэтому, если вы хотите увидеть что-то новое, окунуться в мир истории, вам просто необходимо побывать в Осло.